Zachranme gastro
775 zapojených gastro zariadení
info@zachranmegastro.sk Pridať sa k iniciatíve

Zamestnanosť v gastrosektore klesne bez ohľadu na pomoc. Drvivá väčšina oslovených reštaurácií už prepustila brigádnikov a časť zamestnancov (19. 10. 2020)

Kategória: Článok

Ján Laš, iniciatíva Zachráňme gastro: „Iniciatíva Zachráňme gastro! má dnes už viac ako tisíc prevádzok, ktoré podporili jej snahu pomôcť gastrosektoru a tiež boj o dočasné zníženie DPH v reštauráciách aspoň na úroveň okolitých EÚ krajín. Preto požiadala svojich priaznivcov, aby opísali, akú pomoc pre svoje podnikanie doteraz  čerpali a ako vidia nové opatrenia. Väčšina z nich čerpala pomoc na zamestnanca, respektíve pokles tržieb, z ministerstva práce. Bohužiaľ, pomoc s nájomným podľa reakcií z viacerých podnikov naráža na problémy, keďže je pri nej nevyhnutná spolupráca s prenajímateľom, ktorý je nie vždy ochotný, či schopný kooperovať. Novú pomoc členovia iniciatívy vítajú, netrpezlivo čakajú na jej vykonávacie predpisy, no väčšina z nich neočakáva, že im pomôže na viac ako pár mesiacom. Navyše, táto pomoc nerieši hudobné kluby a nočné podniky, ktoré sú zo zákona zatvorené už od septembra, hoci pomoc je účinná až od októbra. Drvivá väčšina oslovených gastroprevádzok už prepustila brigádnikov a časť zamestnancov. Zástupcovia iniciatívy aj preto v najbližších dňoch požiadajú o stretnutie ministrov dopravy, hospodárstva a financií, aby s nimi hovorili o možnom zjednodušení, o urýchlení dostupnosti vyčlenených peňazí a o možných scenároch pomoci gastrosektoru po pandémii. Témami budú aj možnosti znížiť hranicu podporu z ministerstva dopravy zo 40 % prepadu tržieb na 20 % i konkrétne návrhy ako vyriešiť pomoc s nájomným, ktoré sa javí pre väčšinu postihnutých reštaurácií ako nečerpateľné a mnohé reštaurácie ho musia ďalej platiť v plnej výške. Zásadnou požiadavkou ostáva dočasné zníženie DPH pre reštauračné služby, ktorá má na Slovensku jednu z najvyšších sadzieb v EÚ. Zníženie tejto dane by priamo, jednoducho a bez administratívnych komplikácií oživilo celý sektor, dostalo ho na európsky štandard a pomohlo nadýchnuť sa po pandémii s čo najmenším počtom bankrotov a prepúšťaní.“

Zachranmegastro.sk