Zachranme gastro
775 zapojených gastro zariadení
info@zachranmegastro.sk Pridať sa k iniciatíve

Štvrtok 19. 11. 2020 – NOVINKA

Kategória: Vyjadrenie

Naše dnešné vyjadrenie pre média k úvahe o zatvorení reštauračných terás https://domov.sme.sk/c/22536894/terasy-koronavirus-pravidla-restauracie

Neberte nám terasy!

Iniciatíva Zachráňme gastro! vyzýva poradné konzílium premiéra Slovenskej Republiky, aby sa znovu radikálne nezasahovala do existujúceho, už aj tak veľmi okliešteného, gastropodnikania.

Keď museli majitelia reštaurácii začiatkom druhej vlny pandémie znova zavrieť interiéry prevádzok, mohli sa ešte spoľahnúť na svoje terasy a pekné počasie. Príchodom zimy sa však protipandemické opatrenia neuvoľňovali a majitelia museli investovať nemalé peniaze na zabezpečenie terás pred šírením vírusov, chladom a vetrom. Terasy, na rozdiel od uzatvoreného interiéru, prepúšťajú viac vzduchu, majú vyššie stropy, ľahšie sa v nich udržujú rozostupy medzi zákazníkmi a hlavne tam nie je žiadna vzduchotechnika, ktorou by sa mohol prípadný vírus šíriť.

Nevidíme preto dôvod na uzatvorenie terás, ktoré majú ochranu voči vetru a dažďu, a na ktorých sú ochotní jesť zákazníci aj v zime, len aby podporili svoje obľúbené prevádzky, či lokálnych dodávateľov.

Slovenskí gastropodnikatelia museli zatvárať svoje prevádzky ako prví a tento stav trvá už štyri mesiace. Treba podotknúť, peniaze podnikateľom v gastrosektore neprišli žiadne – 80%-tné príspevky na mzdy boli pridelené zamestnancom (a ešte sa muselo na účte reštaurácie nájsť zvyšných nájsť 20 %) a príspevky za nájmy boli zaslané prenajímateľom. Gastropodnikatelia sa tak stále nedočkali adekvátnej pomoci od štátu, na rozdiel od našich susedov Česku a Rakúsku:

Jednoduché porovnanie SR a ČR:

  • Na Slovensku sa gastropodniku prepláca 80 % z celkovej ceny práce („superhrubej mzdy“ – na začiatku to bola len hrubá mzda), zatiaľ čo v Česku (aj v Rakúsku) to je 100 % z celkovej ceny práce.
  • Maximálna výška na Slovensku je 1100 € zatiaľ čo v Česku to je 1 887 € (je to kľúčové najmä pri vyššie zarábajúcich profesiách ako kuchári, manažéri, prevádzkari…).
  • Náhrada nájomného na Slovensku je do výšky 50 %, no je podmienená j znížením nájomného zo strany prenajímateľa o rovnakú výšku, jeho aktívnou žiadosťou s elektronickým podpisom (čo sa ukázalo v praxi ako veľký problém ) a peniaze sú zaslané prenajímateľovi. V Česku je náhrada do 50 %, no bez podmienky zníženia nájomného prenajímateľom a peniaze idú ná účet reštaurácii
  • DPH v reštauráciách je na Slovensku 20 %, v ČR od 1. 5. 2020, v rámci pomoci gastrosektoru, 10 %.
  • V ČR funguje kompenzačný bonus vo výške 500 Kč /deň pre uzavreté prevádzky (Bonus si môžu žiadatelia nárokovať za každý deň bezprostredného zákazu či obmedzenia podnikania v dôsledku vládnych reštrikcii, a to za bonusové obdobie od 5. októbra do 21. novembra 2020 s možnosťou jeho automatického predĺženia pri ďalšom pokračovaní núdzového stavu. U s.r.o. platí, že môže ísť o firmy s najviac ako dvomi spoločníkmi, alebo o rodinnú s.r.o.). Ministerstvo dopravy a výstavby SR tiež prisľúbilo gastrosektoru pomoc. Jej podmienky však ešte nie sú zverejnené a príde najskôr v budúcom roku.

 

Zaujímavosť: Rakúsko prepláca reštauráciám 80 % minuloročných tržieb, a zároveň im prepláca aj mzdy cez systém kurzarbeit. Firmám tu tak ostanú reálne peniaze na prežitie.

Preto vás prosíme, neberte aspoň niektorým podnikateľom možnosť zárobku a prežitia.

 

Za iniciatívu Zachráňme gastro!

Ján Laš

Zachranmegastro.sk