Zachranme gastro
775 zapojených gastro zariadení
info@zachranmegastro.sk Pridať sa k iniciatíve

Štvrtok, 10. 12. 2020

Kategória: Vyjadrenie

Dobrý deň, vážení kolegovia z gastro brandže,

Vyjadrenie iniciatívy Zachráňme gastro! k avizovanému zatváraniu terás:

Ján Laš, Zachráňme gastro!: „Reštaurácie si to dnes zase odniesli ako prvé. V obchodných centrách, kostoloch a hypermarketoch sa ľudia ešte budú 12 dní tlačiť, kým reštaurácie zajtra končia. Zatvorením terás sa ďalšia obrovská časť podnikateľov, ktorí so svojimi zamestnancami ešte ako tak živorili, presúva do pásma bankrotu. Bez akýchkoľvek kompenzácií! Mnohí budú musieť ďalej platiť nájomné, energie, služby, účtovníkov, 20 % odvodov a miezd zamestnancom a podobne, no napriek tomu, že krvácajú už od marca, od štátu na tento účel ešte nevideli ani euro. Toto je obrovské zlyhanie vlády, ktorá zo dňa na deň mení podmienky, ale ani 9 mesiacov jej nestačilo na to, aby predstavila funkčný kompenzačný systém podobný tomu rakúskemu. K tomuto veľkému problému sa vláda bude musieť postaviť čelom. Mimochodom, už v septembri bolo neskoro! Inak sa búrky, ako bola tá tohto týždňová s otváraním interiérov určite budú opakovať v omnoho horšom meradle. Ak sa súčasne so zatváraním nepredstavia kompenzačné opatrenia postihnutým podnikateľom, bude to absolútna katastrofa, pre tisíce ďalších ľudí, ich rodín a detí…

Pre pripomenutie, čo potrebujeme:

 • Razantné urýchlenie pomoci, alebo vytvorenie systému peňažných záloh. Je nemysliteľné, aby nám od marca nepristálo na účte ani euro (príspevok zamestnancom sme predsa poslali našim zamestnancom a ešte doložili minimálne 20 %)
 • Odpustenie odvodov a daní za našich zamestnancov, ktorí nepracujú za celé obdobie obmedzení
 • Zníženie hranice minimálneho 40 % prepadu tržieb pri pomoc gastru z ministerstva dopravy na 20 % (prepad tržieb 20 % pre reštauráciu znamená zväčša prepad do straty) a dramatické urýchlenie predstavenia jednoduchej pomoci
 • Aspoň dočasné, razantné zníženie DPH na gastroslužby po vzore Česka, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín.
 • Prehodnotenie alebo presmerovanie nešikovnej pomoci s nájomným tak, aby nebola nevyhnutná komplikovaná (elektronický podpis!) dohoda  s prenajímateľom, ale peniaze išli k nám
 • Nastavenie jasných pravidiel pre skoré znovuotvorenie reštaurácií po vzore západnej Európy

Porovnanie rakúskej, českej a slovenskej pomoci gastru:

Rakúsko:

 • kompenzácia vypočítaná ako 80 % minuloročných tržieb (!). Po schválení sú peniaze v priebehu pár dní na účte.
 • Vouchre do reštaurácii pre obyvateľov Viedne zdarma
 • Takmer 100 % preplatenie nákladov na udržanú pracovnú silu
 • Príspevok z prvej vlny pandémie na okamžité fixné náklady súvisiace so starostlivosťou o zatvorený podnik (peniaze sa vyplácali ešte na jar)
 • Rakúsko mimoriadne zaviedlo počas pandémie zníženú DPH 5 % na gastro služby, ktorej účinnosť nedávno predĺžilo do konca budúceho roka

Čechách majú reštaurácie nárok na:

 • 100 % preplatenie nákladov na pracovnú silu do výšky 1887 euro
 • 50 % nájomného na účet reštaurácie, bez ohľadu na výšku zľavy od prenajímateľa a jeho zainteresovanosť vo veci
 • 500 Kč / deň ako príspevok pre malých podnikateľov za zatvorenú prevádzku
 • ČR odložilo zavádzanie a povinnosť e-kás do 1. januára 2022
 • ČR má 10 % DPH na gastro služby

Slovenské gastro má nárok:

 • 80 % nákladov na pracovnú silu do výšky 1100 euro
 • Zľavu od prenajímateľa na nájomnom, ktorý si potom môže od štátu pýtať 50 % späť (ani len verejná správa to nerobí, viď mesto Šamorín). Pomoc je komplikovaná a preto sa z nej doteraz vyčerpalo iba 15 % z alokovanej sumy, 33 miliónov z 200. Podmienky pre čerpanie odpustení nájmov v druhej vlne – NIE SÚ STÁLE VYPÍSANÉ
 • Sľúbená pomoc z ministerstva dopravy NIE JE STÁLE VYPÍSANÁ, jej podmienky a žiadatelia nie sú definované a peniaze tak reálne prídu až budúci rok.
 • Slovensko má štvrtú najvyššiu DPH na gastro v EÚ – 20 %
Zachranmegastro.sk