Zachranme gastro
775 zapojených gastro zariadení
info@zachranmegastro.sk Pridať sa k iniciatíve

Streda 25. 11. 2020

Kategória: Vyjadrenie

Dobrý deň, kolegovia z gastro brandže,

Píšeme, lebo dnes (25. 11.) o 19tej sa v Denníku N stretnú v diskusii dvaja ministri, ktorí tvrdia, že sa nám snažia pomôcť: Richard Sulík a Milan Krajniak. (https://www.facebook.com/events/740339513239143/).

V prvej vlne sa nám, keďže sme ešte mali nejaké úspory, chceli sme byť solidárni a nepoznali sme detaily pomoci, zdala možno ich pomoc ako primeraná.

No dnes z Vašich mailov vieme, že mnohí z vás sú na pokraji osobného krachu, hoci z peňazí ministerstva hospodárstva sa napríklad kvôli zle nastaveným pravidlám nevyčerpalo ani 15 %.

Viacerí ste sa nedokázali dohodnúť s prenajímateľmi na zľave z nájomného, či ste ich nepresvedčili na vybavenie elektronického podpisu, a mnohým z nás ani 80 % podpora pri mesiacoch obmedzení podnikov už nestačí. A peniaze z ministerstva dopravy prídu najskôr v marci 2021.

Najmä nie, keď v neďalekom Česku sa prepláca 100 % ceny práce, nájomné ide rovno na účet reštaurácií a malí podnikatelia majú nárok na 500 Kč denne za zatvorenú prevádzku.

Zopakujme si teda o čo nám ide:

  • Razantné urýchlenie pomoci, alebo vytvorenie systému záloh. Je nemysliteľné, aby nám od marca nepristálo na účte ani euro (príspevok zamestnancom sme predsa poslali našim ľuďom a ešte doložili minimálne 20 %)
  • Odpustenie odvodov a daní za našich zamestnancov, ktorí nepracujú
  • Zníženie hranice minimálnej 40 % prepadu tržieb pri pomoc gastru z ministerstva dopravy na 20 % (nepredávame drogy, prepad tržieb 20 % pre reštauráciu znamená zväčša prepad do straty)
  • Aspoň dočasné razantné zníženie DPH na gastroslužby po vzore Česka, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín
  • Prehodnotenie alebo presmerovanie nešikovnej pomoci s nájomným tak, aby nebola nevyhnutná komplikovaná (elektronický podpis!) dohoda s prenajímateľom, ale peniaze išli k nám
  • A najmä, nech nám dovolia už pracovať, nie sme epidemiológovia, chápeme, že je pandémia, ale čiastočné otvorenie prevádzok s hygienickými opatreniami, odstupmi a obmedzeným počtom osôb pri stole situáciu určite nevyostrí

Pozývame a prosíme Vás – zúčastnite sa diskusie a slušne im popíšte svoj príbeh a problémy. Môžete to len a len pomôcť.

Nech sa páni ministri zamyslia, či by predsa len nepomohli jednému z najviac postihnutých sektorov.

Veríme, že to zvládneme slušne, bez vulgarizmov, no o to presvedčivejšie – https://www.facebook.com/events/740339513239143/.

S pozdravom

Ján Laš

Zachráňme gastro!

P.S.

Informácie o tom, aká pomoc sa dá pre nás čerpať, nájdete tu:

  1. Príspevok na zamestnancov – https://www.pomahameludom.sk/
  2. Príspevok na stratené tržby – https://www.mindop.sk/faq-schema-statnej-pomoci
  3. Dotácia na nájomné –  https://najmy.mhsr.sk/

Ak ste sa s prenajímateľom nedohodli (https://najmy.mhsr.sk/nedohoda.html)

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nájomcovia, ktorí sa s prenajímateľom nedohodnú na zľave, budú môcť nájomné splácať najviac 48 mesiacov. Uvedené môžu využiť nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného.

Zachranmegastro.sk