Zachranme gastro
775 zapojených gastro zariadení
info@zachranmegastro.sk Pridať sa k iniciatíve

Pondelok, 7. 12. 2020

Kategória: Vyjadrenie

Vážení kolegovia z gastro brandže,

pre zaujímavosť zdieľame postoj iniciatívy Zachráňme gastro! k dnešnému „protestnému“ otváraniu prevádzok.

Ján Laš, Zachráňme gastro!: Podnikatelia v gastre, ktorí nemajú šancu na zmysluplné donášky, okienkový predaj, či terasy, sú zúfalí. Mesiace sú zatvorení a ak nechcú prepúšťať platia minimálne 20 % odvodov, miezd a ďalších nákladov aj za zamestnancov, ktorí musia sedieť doma. Nikto im nepomohol s fixnými nákladmi na udržanie si prevádzky, ako sú energie, stráženie, platby licencií a podobne. Štát zakazuje zo dňa na deň, ale ani mesiace mu nestačia na pripravenia komplexného reálneho plánu pomoci. Nesmieme sa im čudovať!

Na druhej strane ale platí, že my nie sme epidemiológovia ani ústavní právnici. Bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov má byť najvyššou prioritou nás všetkých. Vysvetľovať si hygienické predpisy po svojom a amatérsky vykladať Ústavu, zákony a nariadenia, nepovažujeme za rozumné.

Stále žiadame, aby nám štát, alebo povedal, ako smieme podnikať, alebo zachránil kožu tým, ktorí sú bez príjmu, no každý mesiac musia platiť stovky a tisíce eur pre neschopnosť politikov pomôcť im aspoň na úrovni ostatných krajín. Všimnite si, že z pomoci, ako je dnes nastavená, sa tešia hlavne veľké zahraničné firmy, no malí slovenskí podnikatelia v službách sú na kolenách. Opakujeme, pomoc štátu slovenským malým podnikateľom v koronakríze je najhoršia z okolitých krajín.

Pre pripomenutie, čo potrebujeme:

 • Razantné urýchlenie pomoci, alebo vytvorenie systému peňažných záloh. Je nemysliteľné, aby nám od marca nepristálo na účte ani euro (príspevok zamestnancom sme predsa poslali našim zamestnancom a ešte doložili minimálne 20 %)
 • Odpustenie odvodov a daní za našich zamestnancov, ktorí nepracujú za celé obdobie obmedzení
 • Zníženie hranice minimálneho 40 % prepadu tržieb pri pomoc gastru z ministerstva dopravy na 20 % (prepad tržieb 20 % pre reštauráciu znamená zväčša prepad do straty) a dramatické urýchlenie predstavenia jednoduchej pomoci
 • Aspoň dočasné, razantné zníženie DPH na gastroslužby po vzore Česka, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín.
 • Prehodnotenie alebo presmerovanie nešikovnej pomoci s nájomným tak, aby nebola nevyhnutná komplikovaná (elektronický podpis!) dohoda  s prenajímateľom, ale peniaze išli k nám
 • Nastaviť jasné pravidlá pre skoré znovuotvorenie reštaurácií po vzore západnej Európy

Porovnanie rakúskej, českej a slovenskej pomoci gastru:

Rakúsko:

 • kompenzácia vypočítaná ako 80 % minuloročných tržieb (!). Po schválení sú peniaze v priebehu pár dní na účte.
 • Vouchre do reštaurácii pre obyvateľov Viedne zdarma
 • Takmer 100 % preplatenie nákladov na udržanú pracovnú silu
 • Príspevok z prvej vlny pandémie na okamžité fixné náklady súvisiace so starostlivosťou o zatvorený podnik (peniaze sa vyplácali ešte na jar)
 • Rakúsko mimoriadne zaviedlo počas pandémie zníženú DPH 5 % na gastro služby, ktorej účinnosť nedávno predĺžilo do konca budúceho roka

Čechách majú reštaurácie nárok na:

 • 100 % preplatenie nákladov na pracovnú silu do výšky 1887 euro
 • 50 % nájomného na účet reštaurácie, bez ohľadu na výšku zľavy od prenajímateľa a jeho zainteresovanosť vo veci
 • 500 Kč / deň ako príspevok pre malých podnikateľov za zatvorenú prevádzku
 • ČR odložilo zavádzanie a povinnosť e-kás do 1. januára 2022
 • ČR má 10 % DPH na gastro služby

Slovenské gastro má nárok:

 • 80 % nákladov na pracovnú silu do výšky 1100 euro
 • Zľavu od prenajímateľa na nájomnom, ktorý si potom môže od štátu pýtať 50 % späť (ani len verejná správa to nerobí, viď mesto Šamorín). Pomoc je komplikovaná a preto sa z nej doteraz vyčerpalo iba 15 % z alokovanej sumy, 33 miliónov z alokovaných 200. Podmienky pre čerpanie odpustení nájmov v druhej vlne – NIE SÚ STÁLE VYPÍSANÉ
 • Sľúbená pomoc z ministerstva dopravy NIE JE STÁLE VYPÍSANÁ, jej podmienky a žiadatelia nie sú definované a peniaze tak reálne prídu až budúci rok.
 • Slovensko má štvrtú najvyššiu DPH na gastro v EÚ – 20 %
Zachranmegastro.sk