Zachranme gastro
775 zapojených gastro zariadení
info@zachranmegastro.sk Pridať sa k iniciatíve

Piatok 13. 11. 2020 – Novinka

Kategória: Vyjadrenie

Pýtali sa nás z Hospodárskych novín, prečo žiadame nižšiu sadzbu na pomoc z ministerstva dopravy a my sme odpovedali takto:

Hospodárske noviny: Prečo podľa vás potrebujú pomoc aj firmy s poklesom tržieb nižším, než 20%?

Ján Laš, Zachráňme gastro!:

Situáciu reštaurácií tu treba vidieť v súvislostiach. V porovnaní s okolitými krajinami ťaháme pri pomoci za veľmi veľmi krátky koniec povrazu.

Reštaurácie sú totiž nízkomaržový biznis s vysokými fixnými nákladmi. Preto po zúfalých jarných stratách príjmov je  menší pokles aj tam, kde nebolo úplne prázdno a to môže znamenať nemožnosť vrátiť sa naspäť na trh. Môžete sa spýtať ktorejkoľvek koliby v turisticky exponovaných častiach Slovenska, ktorá sa turistom a médiám javila ako zdanlivo plná, ako na tom finančne teraz, po 10 kalendárnych mesiacoch.

Slovenské reštaurácie za celé obdobie korony stále nedostali žiadny reálny finančný príspevok za obmedzenia a straty tržieb, hoci od 12. 3. reštauratéri platili množstvo daní, poplatkov, energie, lízingy, doplatky za odvody a desiatky ďalších služieb, ktoré súvisia s prevádzkou reštaurácie, aj keď sú prázdne.

Príspevok z ministerstva práce je totiž určený celý zamestnancom, aby neprišli o prácu (de facto naň zamestnávateľ musí doplácať, keďže je maximálne vo výške 80 % (v Čechách 100 %)  a aj to len do výšky 1 100 € (v Čechách cca 2000 €). Na jar to bolo ešte horšie, lebo vtedy tento príspevok nebol vyplácaný zo superhrubej mzdy ako je dnes.

Komplikovaný príspevok na nájomné je vyplácaný prenajímateľom (v SR teraz len od septembra (v ČR od júla)) a príspevok ministerstva dopravy vo výške 4 – 10 % stratených tržieb bude tak či tak vyplatený najskôr na jar budúci rok. Pre porovnanie, Rakúsko plánuje reštauráciám preplatiť 80 % tržieb!

A to nespomínam, že Česko aj Rakúsko mimoriadne znižovali gastro DPH. Poliaci a Maďari ju mali nízku už predtým. Len my platíme stále 20 %.

Slovenská vláda teda podporila gastrosegment najmenej spomedzi okolitých krajín. Aj preto požadujeme zníženie DPH na reštauračné služby, zjednodušenie dostupnosti kompenzácií za nájmy a hranicu 20 %, teda 2 %, pri preplácaní stratených tržieb z ministerstva dopravy.“

Zachranmegastro.sk